قمه‌زنی نوعی مراسمی مذهبی است که عموما در ایام ماه محرم و عزاداری امام حسین(ع) در میان برخی شیعیان رواج دارد؛ طی این مراسم افراد با ضربه‌زدن وسیله‌ی برنده‌ای…
Video Rating: 4 / 5